. დიოდის ფასები მამაკაცებისათვის (SOPRANO ICE) - NEO NEO Aesthetic - ნეო ნეო ესთეტიკური კლინიკა

(ზონები მამაკაცებისთვის)          

ზონები შიდა  ფასები ფასდაკლებული ფასები
კისერი 25 ლარი 17 ლარი
ყელი 16 ლარი  ლარი
ღაწვები 23 ლარი 20 ლარი
ყურები 23 ლარი 20 ლარი
ნესტოები 23 ლარი 20 ლარი
ბეჭები 45 ლარი 40 ლარი
ზურგი 78 ლარი 70 ლარი
წელი 55 ლარი 50 ლარი
გულ-მკერდი 75 ლარი 55 ლარი
იღლიები 28 ლარი 25 ლარი
მუცელი 78 ლარი 70 ლარი
ხელები მთლიანად 60 ლარი 50 ლარი
ნახ.ხელი 35 ლარი 25 ლარი
ხელის მტევნები 18 ლარი 15 ლარი
შუბლი 30 ლარი 25 ლარი
წარბის გამყოფი ზოლი 15 ლარი 10 ლარი
წარბები 18 ლარი 13 ლარი
ზურგი+ბეჭები 90 ლარი 80 ლარი
ზურგი+ბეჭები+წელი 150 ლარი 120 ლარი
გულ-მკერდი+მუცელი 125 ლარი 110 ლარი

 

© Copyright 2018 Powered By Mywebs.ge
T: 592-19-11-00

T