. დიოდის ფასები მამაკაცებისათვის (SOPRANO ICE) - NEO NEO Aesthetic - ნეო ნეო ესთეტიკური კლინიკა

                დიოდის ლაზერი (SOPRANO ICE)

                                                  (ზონები მამაკაცებისთვის)

                  ზონები                                       შიდა  ფასები                  ფასდაკლებული ფასები

კისერი 25 ლარი 17 ლარი
ყელი 16 ლარი  13ლარი
ღაწვები 23 ლარი 10 ლარი
ყურები 23 ლარი 20 ლარი
ნესტოები 23 ლარი 20 ლარი
ბეჭები 40 ლარი 22 ლარი
ზურგი 65 ლარი 42 ლარი
წელი 25 ლარი 18 ლარი
გულ-მკერდი 70 ლარი 39 ლარი
იღლიები 19 ლარი 15 ლარი
მუცელი 35 ლარი 27 ლარი
ხელები მთლიანად 55 ლარი 39 ლარი
ნახ.ხელი 32 ლარი 24 ლარი
ხელის მტევნები 15 ლარი 10 ლარი
შუბლი 18 ლარი 13 ლარი
წარბის გამყოფი ზოლი 10 ლარი 7 ლარი
წარბები 13 ლარი 10 ლარი
დვრილები 18 ლარი 13 ლარი
ფეხები 75 ლარი 65 ლარი
ზურგი+ბეჭები 70 ლარი 59 ლარი

 

© Copyright 2018 Powered By Mywebs.ge
T: 592-19-11-00

T