. პლაზმოლიფტინგის ფასები - კლინიკა ნეო ნეო
  • პლაზმოლიფტინგი პრეპარატებით – 130-150 ლარი

ბოტოქსი

  • ქსეომინი ერთი ერთეული  15 ლარი (გერმანული
  • დისპორტი ერთი ერთეული  18 ლარი (ფრანგული)
  • ნეურონოქსი ერთი ერთეული 12 ლარი  (კორეა)
  • ბოტულაქსი ერთი ერთეული 12 ლარი  (კორეა)
  • სახის ღრმა წმენდა 100 ლარი
  • სახის ზედაპირული წმენდა 80 ლარი
  • ახმაროვის სინჯარა – 125 ლარი
  • Regen lab – 650-700 ლარი
© Copyright 2018 Powered By Mywebs.ge
T: 592-19-11-00

T