. პლაზმოლიფტინგის ფასები - კლინიკა ნეო ნეო

                                           ბოტოქსი

  • ქსეომინი ერთი ერთეული  15 ლარი (გერმანული)
  • დისპორტი ერთი ერთეული  18 ლარი (ფრანგული)
  • ნეურონოქსი ერთი ერთეული 12 ლარი  (კორეა)
  • ნაბოტა ერთი ერთეული 12 ლარი (კორეა)

 

  • სახის ღრმა წმენდა 150 ლარი       
  • პლაზმოლიფტინგი პრეპარატებით – 130-150 ლარი
  • ახმაროვის სინჯარა – 125 ლარი
  • Regen lab(face) – 700 ლარი 
  • Regen lab(hair)-350 ლარი
© Copyright 2023 Powered By ინტერიერის დიზაინი
T: 592-19-11-00