. ფილერების ფასები, ტუჩის გაკეთების ფასები, ცხვირის გაკეთების ფასები
 • იუვიდერმი ულტრა N4, Juviderm ultra – 600 ლარი (ფრანგული)
 • იუვიდერმი ულტრა Juviderm ultra SMAIL 0.5 – 400 ლარი (ფრანგული)
 • იუვიდერმი ვოლუმა Juviderm volume – 700 ლარი (ფრანგული)
 • იუვიდერმი ვოლ ბელა Juvoderm volbella – 670 ლარი (ფრანგული)
 • იუვიდერმი ვოლფიტ Juviderm volfit – 700 ლარი (ფრანგული)
 • რესტილაინი თეთრი – 600 ლარი (შვედური)
 • რესტილაინი ცისფერი – 600 ლარი (შვედური)
 • რესტილაინი რიფაინი – 650 ლარი
 • რესტილაინ დიფაინი – 700 ლარი
 • რესტილაინი ვოლუმა Restylane volume – 700 ლარი (შვედური)
 • რესტილაინი კისი Restylane kysse 630 ლარი (შვედური)
 • ბელოტერო ბალანსი Belotero balance – 400 ლარი (გერმნაული)
 • ბელოტერო ინტენსი Belotero intense – 500 ლარი (გერმანული)
 • ბელოტერო ბელოტერო ვოლუმი – 500 ლარი (გერმანული)
 • დერმოფილი – 400 ლარი (ფრანგული)
 • ციტოსიალი Cytosial medium (ფრანგული) 450 ლარი
 • ციტოსიალი cytosial deep 450 ლარი   (ფრანგული)
 • ციტოსიალი cytosial volume 450 ლარი (ფრანგული)
 • ალექსინი Aliaxin GP – 500-600 ლარი (იტალიური)
 • პლურეალი ვოლუმი Plurial volume – 450 ლარი (ლუქსემბურგი)
 • ნიუვეა ინტენსი Neauvia intense – 400 ლარი (შვედური)
 • ნეურამისი ვოლუმი Neuramis volume – 350 ლარი (კორეა)
 • ნეურამისი დიფი Neuramis deep – 350 ლარი (კორეა)
 • e.p.t. q – 350 ლარი (კორეა)
 • Reversal PLA hybrid filler ჰიბრიდული ფილერი  1200  (კორეა)
 • Crystal deep – 350-400 ლარი
 • Crystal ultra ————–350-400 ლარი (კორეა)
 • Radiesse 850 ლარი (ამერიკული)
 • Teosyal tuch up 350 ლარი (შევიცარია)
 • პროფაილო – 550 ლარი (იტალია)
 • სიბელი – 420 ლარი (საფრანგეთი) 
 • ფილორგა – 420 ლარი (საფრანგეთი)
© Copyright 2018 Powered By Mywebs.ge
T: 592-19-11-00

T