. პლატინიუმის ფასები (მამრ.) - NEO NEO Aesthetic - ნეო ნეო ესთეტიკური კლინიკა

პლატინიუმის ფასები (მამრ)

ზონები                                          შიდა ფასები                                 აქციის ფასები

კისერი 35 ლარი 20 ლარი
ყელი 35 ლარი 15 ლარი
ღაწვები 20 ლარი 15 ლარი
ბეჭები 55 ლარი 45 ლარი
მთ.ზურგი 70 ლარი 54 ლარი
გულ-მკერდი 70 ლარი 59 ლარი
იღლიები 35 ლარი 20 ლარი
მუცელი 65 ლარი 49 ლარი
ხელები მთლიანად 65 ლარი 49 ლარი
ნახ.ხელები 35 ლარი 24 ლარი
ხელის მტევნები 25 ლარი 15 ლარი
შუბლი 25 ლარი 15 ლარი
წარბის გამყოფი ზოლი 15 ლარი 10 ლარი
წელი 55 ლარი 39 ლარი
ზურგი+ბეჭები 90 ლარი 75 ლარი
წარბები 25 ლარი 12 ლარი
ფეხები 75 ლარი 68 ლარი
ყურები 20 ლარი 12 ლარი
მთ.სახე 55 ლარი 45 ლარი
ბაკები 25 ლარი 20 ლარი
ზურგი+ბეჭები+წელი 145 114 ლარი
© Copyright 2023 Powered By ინტერიერის დიზაინი
T: 592-19-11-00